TW

Es Col·legi de La Salle de Palma ha estat notícia aquests dies per una subrealista situació. Trenta-dos alumnes de 1r de batxiller han estat expulsats des centre per penjar sa bandera espanyola a classe, en suport a sa nostra Selecció Espanyola en es mundial de Qatar.

Ses versions des fets difereixen entre sa professora, s’equip directiu des centre i s’alumnat, o inclús entre es diferents medis de comunicació que s’han fet eco de sa notícia. Uns diuen que ets alumnes tenien permís des tutor i de cap d’estudis per tenir sa bandera d’Espanya penjada a classe, per fer costat a sa Selecció en es mundial, i que sa professora de català se va negar a donar classe si no retiraven s’emblema nacional de s’aula; fet que va provocar sa reacció contrària de bona part de s’alumnat, que finalment va perdre una hora de classe perquè es docent se’n va anar. En canvi, es director tècnic de Secundària de La Salle, Pablo Picón, va enviar una circular a ses famílies informant que sa penjada de sa bandera nacional incomplia ses «normes de convivència» des centre, i que quan sa professora va abandonar s’aula va ser aplaudida irònicament per bona part de s’alumnat. Una falta de respecte que tampoc se pot tolerar cap a un professor.

Noticias relacionadas

Ningú més que es protagonistes des fets, professora i alumnat, saben vertaderament es net de què va passar. Però sigui com sigui, és inconcebible que un símbol constitucional com sa bandera espanyola pugui rompre ses normes de convivència d’un centre educatiu. És just al revés. ¿Que no mos omplim sempre sa boca amb que es deport serveix per unir a sa gent i per incentivar a sa gent jove a practicar una vida sana? Sa bandera espanyola és sa bandera de tots, un símbol d’unitat en sa diversitat, i sa Selecció Espanyola representa es valors de deportivitat, coratge, esforç, sacrifici i il·lusió que uneixen a millons de joves en es nostro país.

No seré jo qui vagi contra s’autoritat de sa figura des professor, actualment minada i desprestigiada, sense es suport públic, ni jurídic, ni es recursos necessaris en molts de casos per fer front a situacions complicades dins ses aules. Però entre poc i massa sa mesura passa.

Expulsam trenta-dos alumnes per penjar sa bandera d’Espanya a classe mentres permetem s’adoctrinament des llibres de text que rallen d’uns inexistents països catalans, entre altres disbarats. Injustícies i excessos que només aconseguiran que es joves siguin cada vegada més patriotes i rebels contra un sistema en es que sa llibertat d’expressió només t’empara si sa teua ideologia no qüestiona es poder absolut de sa classe despòtica que mos governa. Si sa bandera penjada hagués estat s’estelada separatista, sa bandera LGTBI o de qualsevol altre col·lectiu, ¿s’hauria negat sa professora a donar classe amb ella? ¿Haurien estat expulsats ets alumnes per penjar-la? Idò.