TW

Quan a Mahó van per feina amb sa reforma de s’antic Hospital Verge del Toro, per sa qual rebran una inversió de 15 millons d’euros des Govern balear, a Alaior avança un nou centre de salut mentres encara disfruten s’èxit des World Padel Tour que s’havia de celebrar a ponent. Una oportunitat més que s’Ajuntament va deixar perdre, igual que passaria en es seu dia amb s’aeroport, sa Universitat o es Consell insular.

Mentres es llevant de Menorca avança i rep importants inversions públiques, s’Ajuntament de Ciutadella segueix encalçant papallons. Com explicava diumenge es director d’«Es Diari», Josep Bagur Torres, es Govern de Francina Armengol ralla a ses notes de premsa d’uns 7,7 millons per una suposada ampliació des Canal Salat que, a s’hora de sa veritat, no figuren en es pressuposts generals de sa CAIB, ni se pot fer tal ampliació perquè es nou Pla General no preveu reformar sa llei urbanística per poder ampliar es Canal Salat.

Noticias relacionadas

Però no. Sembla que es consistori ciutadellenc està més preocupat en seguir remenant es ‘xicolati’ amb Sant Joan que en aconseguir inversions justes i necessàries per sa nostra ciutat, sa principal de Menorca, per cert. Almanco així s’entén amb ses declaracions de s’alcaldessa al MENORCA, que demanada per un suposat acord plenari on s’Ajuntament hauria de triar es caixer casat i es caixer fadrí des de 1989, ha declarat: «Entenem que açò que es demana se podrà posar damunt sa taula a sa Junta Municipal de Sant Joan per prendre ses decisions oportunes, i se farà». I afirma «Es Diari» que s’alcaldessa és conscient de que, des de 1989 cap Ajuntament ha estat capaç de fer complir aquest text.

Sa realitat és que aquest acord només va durar dos mesos, i que es 13 de juriol de 1989 es ple de s’Ajuntament l’anul·lava a tots ets efectes. I sa realitat també és que s’alcaldessa hagués pogut dir: aquest Ajuntament vol preservar i preservarà un tresor medieval com és sa nostra Festa de Sant Joan, i no entrarem en polèmiques absurdes, ni mesclarem més política amb Sant Joan. Però no ho ha dit, i podem esperar asseguts, perquè no crec que tengui intenció de dir-ho, quan es seus socis de govern són es principals impulsors de sa politització, es senyalament, s’atac i es desprestigi contra ses nostres precioses i antiquíssimes festes de Sant Joan.

Ciutadella necessita un Ajuntament que lluiti per un hospital com Déu mana o per una carretera general desdoblada, no per rompre tradicions com Sant Joan o perdre es temps en polèmiques infantils que no aporten res as poble. Es ciutadellencs no podem seguir rebent sa indiferència de ses diferents administracions nacionals i autonòmiques, i tampoc podem seguir quatre anys més amb un Ajuntament que no té clar quines són ses inversions prioritàries i urgents que necessita es municipi amb més població de Menorca.