TW

S’Ajuntament de Palma governat pel PSOE amb es suport d’Unidas Podemos i es catalanistes de Més mos segueix donant dies de glòria. Es darrer ha estat s’anunci des canvi de nom de 12 carrers de sa capital balear. S’alcalde socialista, José Hila, ha explicat que «canviam el nom de 12 carrers amb simbologia franquista de la nostra ciutat per a seguir avançant en la democràcia. Tots els que estam aquí presents mai pactaríem amb feixistes. Per això seguim canviant noms de carrers, obrint fosses i identificant els cossos per a poder tornar-los a les seves famílies». Obrint fosses només de víctimes des bàndol republicà, clar. Ses víctimes des bàndol nacional que van haver de patir sa violència, ses tortures i sa repressió des Front Popular (és a dir, de sa Segona República) bé estan a ses fosses comunes com Paracuellos, no?

Però seguim, que la cosa no acaba aquí. Es regidor d’Educació i Política Lingüística ha dit que «la Guerra Civil i la dictadura varen ser una pàgina negra de la nostra història, els canvis de nom de carrers no la faran oblidar, però tampoc no l’exaltaran més». Clar, és evident que s’havia de fer qualque cosa amb aquests dotze carrers. Es vesins ja no en podien dur més de festes diàries fins les tantes de sa matinada d’exaltació des franquisme… ai no, perdó, que açò ho fa sa nostra presidenta Armengol quan se’n va de gintonics i se pentina ses restriccions horàries que mos imposa a tots es ciutadans. Encara que ara sembla que li van més es tardeos i es dinarots a sa sala de plens de s’Ajuntament d’Eivissa, cosa que es ciutadans eivissencs tampoc poden fer. Però ella sí.

Sa fantàstica imaginació des nostros governants socialcomunistes no és acabadora. Tres des carrers suposadament «franquistes» que ha eliminat Cort són Almirant Churruca, Almirant Gravina i Almirant Cervera. Ets almirants Churruca i Gravina van ser dos herois de sa batalla de Trafalgar (1805), i s’almirant Cervera va combatre a sa guerra de Cuba (1898). Clar, devien ser franquistes des segle XIX… encara que dos d’ells morissin més d’un segle abans de s’alçament de 1936 i un d’ells quan en Franco era un fillet. Arturo Pérez-Reverte no ha desaprofitat s’ocasió a Twitter per envelar-li una bona becollada a s’alcalde de Palma: «Churruca, Gravina (Trafalgar), Cervera (Santiago de Cuba). Díganle algo a este idiota -en referència a José Hila-, si les apetece. Para eso está Twitter, para comunicarnos».

Noticias relacionadas

El sr. Hila ha intentat aclarir sa llenegada monumental contestant a Pérez-Reverte: «las tres calles se pusieron en honor a tres navíos franquistas. Era 1937, el mismo año en que el bando nacional asesinaba al legítimo alcalde de la ciudad Emili Darder». Una altra mentida com unes cases. Es destructors Cervera, Churruca i Gravina van formar part de sa flota republicana fins es final de sa Guerra Civil, no eren des bàndol nacional. Per altra banda, també és fals que es franquisme posàs es nom des carrers en honor als barcos. Basta visitar s’Arxiu digital de s’Ajuntament de Palma per comprovar què diuen ses actes municipals: «En cuanto a los nombres nuevos se ha tomado como fuente principal el de gloriosos caídos por Dios y por España en el campo de honor; (…) así por ejemplo se ha propuesto el nombre de Almirantes y marinos a las calles que han tenido que denominarse en Son Armadans, de batallas célebres en las del Coll d’en Rebassa, de santos…».

En definitiva, s’Ajuntament de Palma del PSOE ha fet es paperot tractant de franquistes a tres almirants des segle XIX, i després inventant-se que es nom des carrer era pes barcos i no per ets almirants. Se nota es temps lliure i ses butxaques plenes des fanàtics que mos governen en un temps tan difícil per sa majoria de sa població.

Ja que es nostros antifranquistes ignorants de Palma estan tan disposts a eliminar tota simbologia franquista, deuen sebre que sa paga extra d’estiu, coneguda com «la Paga del 18 de julio» la va imposar es general Franco un 15 de juriol de 1947 per commemorar s’aixecament des bàndol nacional l’any 1936. Davant sa crisi econòmica i social que vivim per sa covid-19, ¿renunciaran ets antifranquistes des segle XXI de s’Ajuntament de Palma a sa paga doble de juriol i desembre, abominable mesura franquista encara no abolida? No ho veuran es nostros ulls.