TW

Segurament sa majoria de menorquins reaccionam amb indiferència quan mos rallen de peatges, autovies i autopistes. Són coses qui mos cauen enfora, és com si mos rallassin en xino. Com que a Menorca tenim sa nostra súper carretera des segles XIX i XX sense desdoblar, no mos afecta açò de ses autovies. En canvi, sí que mos afecten ses declaracions de divendres passat des director general de Tràfic, Pere Navarro, que es va manifestar obertament partidari d’implementar un sistema de pagament per ús a totes ses carreteres d’alta capacitat d’Espanya. Rallant en plata, en Navarro diu que s’han d’establir peatges a totes ses autovies des país. I és que es Govern d’Espanya de PSOE-Podemos s’ha compromès amb sa Unió Europea a imposar peatges a totes ses carreteres de sentit únic a partir de l’any 2024.

Literalment, es màxim responsable de sa DGT va dir: ¿Que qué opino del peaje? Pues se lo voy a decir sinceramente. En todos los países europeos se paga la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Este es un país en el que acabaron ahora las concesiones y lo está pagando el Presupuesto General del Estado. No podemos. Usted cuando va en tren, no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas, aquí y en cualquier país. Uno. Se puede discutir que es solo el coste de la conservación y el mantenimiento. Dos. Es un tema de Estado, y haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar al Presupuesto General del Estado la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovías, y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión en un piso y que no tiene ni coche esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad. El que usa, lo paga. ¿De acuerdo? Y vamos a tener que ponerle el cascabel al gato.

Qui m’ho hagués dit, però estic d’acord amb ell Sr. Navarro. Ses autovies s’han de finançar per peatges i no a través d’imposts. Diu es Govern socialcomunista que necessiten 1.300 millons més per mantenir ses carreteres, però resulta que ets espanyols ja pagam 20 vegades aquesta quantitat a través d’imposts de matriculació, circulació, IVA i hidrocarburs. L’any 2018, s’Estat va recaptar 456 millons d’euros per s’impost de matriculació, 2.905 millons per s’impost de circulació, 4.856 millons per s’IVA damunt sa compra de cotxos nous, 7.370 millons per s’IVA damunt carburants, 13.452 millons per s’Impost especial damunt Hidrocarburs i 523 millons per imposts de vendes de vehicles de segona mà. En total, s’Estat va obtenir més de 29.500 millons d’euros des conductors espanyols. ¿I encara mos diuen aquests lladres que no els hi basta pes manteniment de ses carreteres?

Noticias relacionadas

Si s’Estat, obtenint 30.000 millons d’euros des ciutadans espanyols, encara mos diu que no té prou recursos per fer front a una inversió anual de 1.300 millons en carreteres, només vol dir una cosa. Que es polítics que mos governen estan despilfarrant es 30.000 millons d’euros que es conductors espanyols pagam cada any en altres qüestions que res tenen a veure amb ses carreteres. Per tant, no només mos roben, sinó que mos estafen.

Per una banda, si es Govern socialcomunista pretén que es ciutadans espanyols hagin de pagar nous peatges a totes ses autovies sense rebaixar altres imposts com es de circulació o de matriculació, senzillament, açò té un nom i es diu nova pujada d’imposts encoberta. Una nova fiblada que, com sempre, es qui més la patiran seran ses classes mitges.

Per s’altra banda, si segons sa DGT «El que usa, lo paga», ¿per què hem de pagar es balears s’AVE i ses autopistes i autovies de sa península? ¿Per què hem de pagar es 6.063 euros en pernil ibèric que es va gastar Pedro Sánchez en plena pandèmia? ¿Per què hem de pagar sa cinta de córrer del Sr. Marlaska? ¿Per què hem de pagar tots es balears cada any prop de 40 millons d’euros que mos costa IB3? ¿Per què hem de pagar RTVE tots ets espanyols?

¿El que usa, lo paga? Idò, ¿a què esperau a tornar-mos es doblers a tots es qui no consumim ses vostres ràdios i televisions públiques, ni es vostros ibèrics, ni podem córrer a ses vostres cintes pagades per tots? Gràcies PSOE-Podemos. Mos seguireu robant amb nous imposts, però a molts no mos enganareu més.