TW

Quan Balears registra una incidència acumulada de 46,5 casos de covid-19 per 100.000 habitants en es darrers 14 dies, tornant així a sa situació de risc baix, es Govern ha decidit dur endavant una mesura espectacular per premiar s’esforç des ciutadans durant tots aquests mesos: retardar es toc de queda de les 23:00 a les 00:00h i ampliar ses reunions socials de sis a vuit persones.

Brillant iniciativa sa des nostro executiu, que compta amb un gran consens a nivell nacional. Ho demostra es fet que a dia d’avui, acabat s’estat d’alarma, mantenen aquest toc de queda tan efectiu es gran nombre de… 2 comunitats. Es fatxes insensats que han llevat es toc de queda només són ses 17 comunitats autònomes restants. És a dir, tot Espanya, llevat de noltros i València.

Demanat per si veu perillar sa majoria d’esquerres a Balears en una entrevista al MENORCA «Es Diari», diu es vicepresident des Govern, Juan Pedro Yllanes que «no creo que peligre. Estoy muy tranquilo porque el Govern, en un momento muy complicado, está haciendo un magnífico trabajo. Y la demostración más evidente es que somos ejemplo en cómo hemos mantenido a raya la pandemia en la última ola. Hemos adoptado decisiones dolorosas, complicadas, pero responsables. Y han venido ratificadas por el TSJB. Creo que el fenómeno Ayuso no es trasladable. En otros lugares los dirigentes del PP han reaccionado pensando que las políticas de Baleares son interesantes. Ayuso lo ha conseguido con un mensaje populista, pero los presidentes de Andalucía y Galicia consideran que quizá sería sensato un toque de queda como el de Baleares.Vamos a ver cuánto dura el empuje de Ayuso. Vamos a ver sus políticas y qué resultado dan».

Noticias relacionadas

Fa gràcia llegir n’Yllanes dient que «el fenómeno Ayuso no es trasladable» i fa pena veure’l dir que estan fent una magnífica feina quan estan ofegant s’economia de Balears i, amb ella, a moltíssimes famílies. Es fenomen Ayuso serà perfectament extrapolable a Balears es dia que hi hagi una política valenta com ella, sense complexes, amb un ideari lliberal que promogui sa salut, s’economia i sa llibertat. Ja que només així en sortirem d’aquesta. Amb més restriccions, molts d’autònoms no arribaran ni a final d’any. És còmic llegir n’Yllanes diguent que hi ha dirigents del PP que consideren que ses polítiques de Balears (restriccions, prohibicions, tancaments i no exigir vacunes a Madrid) són «interessants», i que es presidents d’Andalusia i de Galícia consideren que seria adequat un toc de queda com es de Balears.

Clar que sí. Es presidents autonòmics del PP consideren tan interessant es toc de queda i ses polítiques lliberticides de n’Armengol que cap d’ells ha aplicat es toc de queda a ses seues comunitats, i inclús permeten s’obertura de s’oci nocturn i s’hostaleria amb ses pertinents mesures sanitàries. Quan diu «vamos a ver cuánto dura el empuje de Ayuso, sus políticas y qué resultado dan», ¿aquest homenet se’n riu de noltros? Tots es balears sabem perfectament que ses polítiques lliberals de la sra. Ayuso a Madrid fent un gran esforç per combinar salut i economia han donat es seu fruit. ¿Que cuánto dura el empuje de Ayuso? En només dos anys, i amb una participació des 80 per cent a ses darreres eleccions, el PP de n’Ayuso ha obtingut fins a 65 diputats, a quatre de sa majoria absoluta, més del doble des 30 que tenia a principi de legislatura. Però sembla que el sr. Yllanes mos vol fer creure que la Sra. Ayuso és una penjada que no té cap suport ni trajectòria. Mesquinet.

Lo més fort d’aquesta entrevista des vicepresident des Govern ha estat afirmar que «No volverán las cifras turísticas de 2019 y eso es buena noticia». Una coça pes senyals a tots es menorquins i balears que viuen directa o indirectament des turisme, i enfora de retratar-se, encara treu pit de tal afirmació: «Yo no soy el loco que sale diciendo que no nos podemos permitir 18 o 19 millones de turistas en Baleares, ya se lo he escuchado hasta al PP» -¡quina obsessió sa d’aquest homo amb el PP!- «Parece evidente, y cuando hablas con los operadores sociales, todo el mundo lo dice. O aprovechamos esta oportunidad para diversificar el modelo turístico o será una oportunidad perdida y no podremos recuperarla. Hay que apostar por la calidad y no por la cantidad. Son insostenibles esas cifras de turistas».

Només un polític que té sa nòmina assegurada a final de mes i que viu de sa mamella de s’estat com el sr. Yllanes és capaç de celebrar que no tornin es turistes de 2019 a Balears. Efectivament, ses xifres actuals de turistes són insostenibles perquè si seguim amb tan pocs turistes ses nostres empreses davallaran sa persiana. Sr. Yllanes, lo que és insostenible és que vostè i es seus companys seguesquin ni un minut més as capdavant d’aquest govern de fanàtics, ignorants i que mos du de cap a sa ruïna. Un govern obertament contra es turisme.