TW

Sa notícia des primer resident positiu en covid-19 a un geriàtric de Menorca en set mesos ha despert tota casta de comentaris. Lo més curiós, emperò, és que molta gent ha entrat en còlera sense pensar-s’ho dues vegades contra es treballadors sociosanitaris no vacunats, i en canvi, no s’han aturat a pensar si seria més lògic i productiu centrar ses seues crítiques contra ses autoritats polítiques i farmacèutiques que mos havien dit per activa i per passiva que ses vacunes immunitzaven contra es coronavirus.

Es passat mes de juny, Es Diari deia que «la inmunización de los trabajadores de residencias sigue siendo un dolor de cabeza para los responsables sanitarios. La última actualización del estado de la vacunación en geriátricos indica que aún hay centros como el de Santa Rita en Ciutadella con un 22 por ciento de la plantilla que no se ha vacunado. El rechazo es muy elevado también en la residencia del Hospital de Ciutadella, un 13 por ciento, pero superado por los empleados reticentes a inmunizarse en Es Ramal de Alaior, un 19 por ciento, o en la residencia de Es Mercadal, un 18 por ciento. En Maó, en los dos geriátricos existentes, el municipal y el que gestiona el Consell, hay todavía un 15 por ciento (en cada uno de ellos) del personal por vacunar». Però per jo es paràgraf a tenir més en compte és es següent «La repesca para vacunar al colectivo continúa pero la decisión es voluntaria, y persiste una importante proporción de trabajadores que no quieren vacunarse, pese a estar en contacto directo con un colectivo de riesgo, como los ancianos, que mayoritariamente están inmunizados». És a dir, que es treballadors sociosanitaris s’haurien de vacunar perquè estan amb contacte amb un col·lectiu de risc com sa gent major, però a la vegada, aquest col·lectiu ja està immunitzat contra sa covid-19. Així idò, ¿per què s’haurien de vacunar?

Puc entendre sa preocupació de sa gent i es desig que tenim tots de que açò s’acabi ja. Ses restriccions i ses vulneracions de llibertats i de drets fonamentals efectuades pes nostros governants han afectat molt negativament sa salut i s’economia de ses persones. Però en aquestes altures de sa pel·lícula, hauríem de començar a tenir ses coses clares amb es tema de ses vacunes.

Noticias relacionadas

Per què serveix sa vacuna? Ses autoritats ja han reconegut que sa vacuna teòricament només protegeix a sa persona que s’inocula de patir sa malaltia en casos molt greus, però que aquesta pot contagiar es virus a ses altres persones exactament com un no vacunat. Per tant, oficialment sa diferència entre un vacunat i un no vacunat és que es segon pot desarrollar sa covid-19 i patir símptomes més greus. Encara que açò no vol dir que un vacunat no pugui acabar hospitalitzat.

A Castella i Lleó es 30,8% dets ingressats estan vacunats amb sa pauta completa, i de ses 19 persones que es troben a UCI, 5 havien rebut ses dues dosis de sa vacuna, 5 una dosi, i 9 cap. Concretament a Lleó, es 54% de ses persones hospitalitzades per covid tenien sa pauta completa, i es 17% havien rebut sa primera dosi. ¿Per què no mos demanam per quina raó no surt açò a ses televisions? Es tema és que es propi vicepresident de Castella i Lleó, es doctor Francisco Igea, afirma ara que «no hay nada 100% seguro en la vacunación». Sa consellera de Sanitat d’aquesta comunitat també reconeix que «estar vacunado no protege por completo porque su eficacia no es completa» i que sa vacuna «tampoco evita que podamos contaminar a otras personas».

En definitiva, si sa vacuna només protegeix a un mateix, i ses persones de risc ja estan vacunades, ¿quin sentit té obligar a que se vacunin es treballadors sociosanitaris? És una falta de respecte pes sanitaris que cuiden des nostros majors qüestionar sa seua llibertat, sa seua professionalitat i es seus coneixements sanitaris quan precisament són es qui s’estan exposant més davant es virus, i així i tot, decideixen cuidar sa gent major fins es final. En tot cas, se podrà dir com excusa que volen que es sanitaris se vacunin pes seu bé, perquè estan exposats davant es virus, però no per protegir a sa gent major, un col·lectiu que mos han dit que ja està immunitzat gràcies a ses vacunes. Perquè estan immunitzats, ¿no?