Tal vegada perquè Josep Pons Fraga va ser el primer que va parlar a l’acte del vuitantè aniversari del diari, les seves paraules em van causar interès. Amb aquest escrit li vull donar la raó i referir-me a una de les qüestions que va plantejar. De fet, des de fa anys la tenc que em roda dins el cap: s’hauria de digitalitzar el fons històric del diari Menorca, almenys el més antic. Josep Pons Fraga va apuntar un motiu incontestable: abans que es perdi per sempre. Si tenim en compte la qualitat del material amb el qual s’editava els anys quaranta, convindrem que és una urgència. En alguna oportunitat he consultat la col·lecció que es guarda a l’Ateneu o la que es troba a la seu del diari i és bolla vista que si no s’actua prest ho podem lamentar.

L’editor va remarcar el fet que els vuitanta anys de diari són una font immensa de coneixement de la nostra pròpia història recent. És així. Els historiadors d’ara i els del futur es dirigiran al fons històric com una font primària dels seus treballs. Jo no sé si en el futur, amb tota la revolució de les comunicacions, els diaris de paper tindran la importància que han tingut per guardar memòria del segle XX, però ara sí. Per açò vull afegir un segon motiu per a la digitalització urgent: el convertir el fons en una font efectiva per a estudiar el segle XX. Fa uns anys, el Ministeri de Cultura (no sé quina denominació tenia llavors) va digitalitzar moltes capçaleres periòdiques i va crear una immensa hemeroteca digital a la qual es pot accedir lliurament des de qualsevol lloc del món i sense tocar cap paper. En el cas de Menorca, aquesta digitalització va arribar fins el 1939. Tenim digitalitzats completament tots els grans diaris: La Voz de Menorca, El Liberal, El Bien Público, El Vígia Católico, El Porvenir del Obrero, El Grano de Arena, etcètera. I això, per als historiadors, és una eina molt útil. Naturalment, les publicacions s’han de tractar també com a fons documental, com a patrimoni cultural. Desconec si el govern central té cap pla per a digitalitzar noves capçaleres en les quals podia entrar el Diari Menorca, però independentment de quina institució ho faci, està clar que seria un motiu de satisfacció.