Es lamentable carril velo pintat per AENA que uneix sa rotonda de s’obelisc (bifurcació de Sant Climent) amb s’aeroport ha estat motiu de befa a nivell nacional. I amb raó. Però lo trist és que si no hagués estat per s’estrafolari disseny que ha fet es nostro estimat Estat no hauríem reflexionat sobre sa necessitat o no de gastar aquesta doblerada en un carril velo a s’aeroport que s’haurà de subsanar i mos acabarà costant encara més.

Basta tirar d’hemeroteca per recordar que es mes d’abril l’any passat, el MENORCA • «Es Diari» ja mos va informar de que «AENA ha sacado a licitación la construcción de un carril de 200 metros para poder acceder en bicicleta hasta el aeropuerto. El presupuesto de salida del proyecto es de 275.000 euros (sin impuestos). El carril conectará con el ya construido hace años en la carretera de Maó-Sant Climent, que en la actualidad termina a pocos metros de llegar a la rotonda de acceso al aeropuerto. Ahora permitirá llegar hasta el edifico Terminal». Una infraestructura que, segons AENA, «Está pensada para los trabajadores, aunque podría ser un recurso para pasajeros sin maleta».

Fa un any, ningú es va escandalitzar perquè AENA volgués fer un carril velo que costàs 275.000€ sense imposts. Ara que hem fet es paperot davant tot Espanya, més d’un es comença a demanar sobre sa necessitat des carril. Però sa directora insular de carreteres des Consell, Helena Vílchez, enfora de demanar disculpes a sa ciutadania i exigir responsabilitats, encara ha tingut coratge de fer sa mua a Twitter: «Quan AENA va presentar-nos el projecte d’un carril bici per anar de Maó a l’aeroport ens va semblar molt bona idea, però mai ens haguéssim imaginat que aquest en seria el resultat.

Noticias relacionadas

S’únic que ha estat capaç d’apel·lar a sa prevaricació que se fa amb es doblers de tots ha estat es conseller de Ciutadans, Eugenio Ayuso: «Esto con los recursos de todos, es una broma de mal gusto haciendo gala de dispendio público».

¿Quina necessitat teníem de fer un carril velo que costàs 316.000€ per anar a s’aeroport? ¿Tan bona idea li semblava an es Consell insular de Susana Mora, que no podien trobar una solució més econòmica? Esteim rallant de més de 1375€ es metro de línia de pintura, a part de sa subsanació que s’haurà de fer.

Tirar 316.611,63 euros des doblers de tots es ciutadans en un carril velo a s’aeroport, i damunt mal fet, demostra sa poca sensibilitat de sa classe política cap a sa nostra butxaca i cap a s’esforç econòmic que feim es ciutadans per mantenir-los a ells i ses seues ocurrències.

Un carril velo a sa vergonya podem fer, a veure si més d’un polític l’arriba a conèixer i cria un poc de seny. Malgastar es doblers públics està mal fet. Però malgastar i encara així enriure-se’n d’haver-ho fet ja és es colmo.