Sant Joan 2022 ja és història, i toca fer balanç de com han anat ses festes. S’Ajuntament de Ciutadella treu pit d’haver complert per primera vegada es Pla de Seguretat en sa seua totalitat. Ses autoritats se feliciten d’haver tingut un «Sant Joan molt segur», però ningú és capaç de fer cap autocrítica. I tots sabem que en sa vida sempre hi ha cosa a millorar. Aquest Sant Joan haurà estat molt polit, però no diguem mentides; no tot són flors i violes. Enguany molta gent de Ciutadella ha quedat defora des Primer Toc, des Caragol des Born i des Jocs des Pla. I açò no és cap motiu per estar orgullós, senyors regidors de s’Ajuntament de Ciutadella.

En aquest sentit, és evident que tanta seguretat no només implica llevar naturalitat i espontaneïtat a sa festa, sinó limitar i regular s’accés de persones en ets actes principals de Sant Joan on més gent s’hi acumula. Ho explicava prou bé despús-ahir es director d’«Es Diari», Josep Bagur, en aquestes pàgines: «La discriminació positiva a favor dels ciutadellencs és un tema que s’ha d’afrontar. Ningú s’hauria de sentir expulsat de la festa. Molts dels joves que vénen a Ciutadella a fer la festa de fi de curs es cansen d’anar darrere de la qualcada i al final acaben de juerga as Pla, a una platja o vés a saber on. No és mala idea la proposta dels voluntaris de Sant Joan d’oferir ofertes lúdiques alternatives com antídot a la massificació dels actes tradicionals».

De manera realista i constructiva, me venen an es cap ses següents qüestions per reflexionar sobre aquest Sant Joan:

1. ¿És lògic que un policia enviï a sa gent de Ciutadella a veure es primer toc a una pantalla o a ca seua, mentres se deixava passar a segons quines altres persones?

2. ¿És correcte que certs agents de policia local agafin pes coll i treguin de males maneres -estampant-los a sa paret des Carrer qui no passa- a joves ciutadellencs que només volien accedir as Primer Toc i que no havien remput es filtro d’accés, arribant a deixar inconscient presumptament durant uns segons a un d’aquests joves?

3. ¿És just que una família de Ciutadella amb es seus fills petits no pugui entrar as Caragol des Born o en es Jocs des Pla perquè hores abans milers de joves forasters ja ocupaven sa plaça o es Pla fent es seu ‘botellón’ asseguts en terra?

4. ¿És legítim que es ciutadellencs que hem conservat i estimat aquesta festa des de temps medievals ara quedem exclosos de sa mateixa per gent de fora que només ve a xumar o coses pitjors?

5. ¿Per què s’Ajuntament de Ciutadella no estableix un sistema de braçoletes que reguli s’accés an ets actes principals de Sant Joan com se fa en es Firó de Sóller perquè cap ciutadellenc quedi exclòs de sa nostra festa?

Tampoc és de rebut que s’Ajuntament faci que sa policia local s’hagi d’enfrontar a sa gent de Ciutadella que vol accedir as Primer Toc i que per motius laborals o familiars no hi pot anar tres hores abans. Des de dalt la Sala s’han de cercar solucions per evitar aquestes situacions incòmodes i violentes entre es poble i ets agents policials.

Sant Joan haurà estat molt polit, però mentres un sol ciutadellenc quedi exclòs de sa festa ja no serà un Sant Joan de dalt de tot. S’Ajuntament de Ciutadella té es deure de regular sa massificació assegurant que cap ciutadellenc sigui expulsat de Sant Joan perquè sa gent de fora ja ha ocupat s’espai moltes hores abans. Com diu sa dita: «De fora vindran i de ca nostra mos treuran».

Sa seguretat està molt bé, però ses passes contra sa massificació de Sant Joan no s’han de fer perjudicant sa gent de Ciutadella, sinó just al revés.