TW

Quan molts de professionals sanitaris no ho veien clar o pensaven com ella, va ser s’única que va tenir es coratge d’alçar sa veu en públic i demanar sa paralització de sa vacunació contra sa covid-19 amb Astrazeneca. I ho va pagar ben car, ja que dur la contrària a s’Administració Pública i, sobretot, a sa indústria farmacèutica i es poders econòmics que l’envolten no surt de franc.

S’abril de l’any passat, sa doctora Nadiya Popel va informar a ses pàgines del MENORCA «Es Diari» que en un mes van haver d’atendre en es Mateu Orfila fins a 19 persones amb efectes secundaris després d’haver-se inoculat amb Astrazeneca, que finalment van ser més. Eren persones d’entre 23 i 62 anys sense patologies prèvies i amb bona salut. Per açò, sa doctora Popel va exigir an es seus superiors des Mateu Orfila una comissió científico-sanitària que analitzàs ses causes d’aquests efectes secundaris i fes un seguiment des pacients afectats per ses vacunes.

Noticias relacionadas

Sa resposta de s’IB-Salut van ser quatre anys de suspensió de sou i feina, i sa prohibició de poder exercir sa medecina a sa sanitat pública balear en aquests anys. Nadiya Popel, enfora de recular, va agafar es toro per ses banyes i amb es seu misser, Luis Miguel Ortega, van denunciar sa Conselleria de Salut. As cap d’un any, es temps i sa Justícia els hi han dat sa raó. Primer va ser sa Fiscalia, qui es gener d’enguany va estimar part des recurs de sa doctora contra sa suspensió, indicant que sa Conselleria de Salut havia vulnerat sa llibertat d’expressió de Nadiya Popel, ja que ses seues declaracions a «Es Diari» i per internet no van invadir sa intimitat des pacients, ni va revelar dades confidencials ni documentació sobre es funcionament de s’Hospital. Ara, sa jutgessa Sonia Martín Pastor des Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Palma ha donat sa raó a sa doctora Popel i ha ordenat sa suspensió de ses mesures cautelars contra ella de sa Conselleria de Salut, així com sa seua reincorporació immediata a s’Hospital Mateu Orfila on duia desset anys fent feina.

Es Col·legi de Metges de Balears impedeix ara sa readmissió de sa doctora Popel, vulnerant així s’auto judicial des Jutjats de Palma, ja que sa sanció des Col·legi no se pot considerar ferma quan segueix en procés es recurs d’alçada de Popel davant dit Col·legi. Sa pregunta és senzilla. ¿Pot un col·legi professional imposar sa seua voluntat per damunt d’una sentència judicial? Lo que queda clar és que s’Administració no pot vulnerar drets fonamentals des ciutadans com sa llibertat d’expressió. Que prengui nota es Govern balear quan vulgui tornar a imposar es seu criteri polític per la força damunt un professional sanitari, educatiu o de qualsevol altre índole amb càstics venjatius i desproporcionats com quatre anys sense sou ni feina.

Sa victòria de sa valenta doctora Popel contra es Govern és una victòria de tots es qui creim en sa llibertat. Perquè un podrà estar d’acord o no amb ses seues declaracions, però a un Estat de Dret com Espanya sa doctora Popel té dret a expressar sa seua opinió avalada per desset anys de feina a s’Hospital vetlant per sa salut des menorquins. I qui opini lo contrari, senzillament, pot anar tirant es carnet de demòcrata a sa paperera.