La setmana passada, es Consell insular reconeixia que es passat mes de juriol sa carretera general va arribar as seu màxim històric: una mitja de 22.000 vehicles diaris passant pes Mercadal, que suposen 1.000 cotxos més que abans de sa pandèmia. Però després de vuit anys de PSOE, Més i Podem en es Consell insular, seguim amb una carretera perillosíssima, antiga, amb obres i amb cada vegada més persones que es juguen sa vida.

Feia just una setmana, Toni Camps, líder de Vox Menorca, havia afirmat que «En una democracia normal la carretera general estaría desdoblada». Afirmació que es seus detractors no van desaprofitar per despotricar i posar-lo de volta i mitja amb faltes de respecte incloses. Es comentaris són públics i se poden llegir en es Facebook del Menorca.info.

Recordem s’accident des mes de març d’enguany on un tràiler va bolcar a sa carretera general entre Ferreries i Ciutadella, deixant sa ciutat de Ponent bloquetjada durant tres hores. Llavonses, Coia Sugrañés, presidenta del PP Menorca ja va reclamar una ruta alternativa de Ciutadella a Ferreries, encara que fos provisional: «Es una necesidad que se tendría que haber afrontado hace tiempo pero que, en todo caso, es ineludible porque el peso poblacional de Ciutadella seguirá creciendo, la necesidad de transporte de mercancías es un hecho, las conexiones al aeropuerto y al hospital tienen que estar cien por cien garantizadas así como también a otros servicios y los riesgos de bloqueo ya se han constatado en un par de ocasiones». Encara és s’hora que es Consell insular de Susana Mora li contesti o cerqui una alternativa per Ciutadella en cas de bloqueig a sa general.

¿Quina altra solució hi ha per evitar s’aïllament de Ciutadella en cas d’accident? Una que no seria un parxe ni només seria beneficiosa pes ciutadellencs sinó per tot Menorca: començar es desdoblament de sa carretera general pes tram Ciutadella-Ferreries.

Després de vuit anys de paràlisi i de fum de formatjada, necessitam un Consell insular que impulsi d’una vegada una carretera general desdoblada, moderna i segura per tots es menorquins i visitants. Si es Govern balear ha tingut prou millons d’euros per finançar ses carreteres d’Eivissa, n’ha de tenir prou per finançar es desdoblament de sa carretera general de Menorca, que tampoc ha de donar sa volta al món. Com que s’esquerra no ho vol fer ni ho farà, serà feina des consellers i diputats menorquins de dretes fer sentir sa nostra veu i reclamar lo que mos pertoca. Es ciutadans de Menorca necessiten veure que en inversió territorial aquí també arriba qualque cosa a part de ses quatre miques.