Segons un informe de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), publicat abans de la pandèmia, un de cada quatre joves que va a l’escola no té sentiment de pertinença.

Els estudis de la professora Riley demostren que aquesta emoció té una relació decisiva amb l’èxit educatiu, i destaca que han de ser «espais de creativitat, llocs on els joves puguin ser i convertir-se en les seves millors versions, introduint música, art o poesia». Tenen especial importància totes aquelles accions de continuïtat, on el projecte arrela entre la comunitat educativa, i que posteriorment es concreten i sistematitzen en el Projecte Educatiu del Centre (PEC). Així es crea la màxima cultura de vincle.

Reflexion tot açò llegint el cessament inesperat de Dany Rose, pilar fonamental –diu la carta signada per tota la comunitat educativa en aquest diari- del British Council-MEC a Sa Graduada, un programa que generava aquesta connexió entre totes les persones que conformen el centre. La Conselleria d’Educació ha assignat la substitució després de 23 anys, i li han comunicat la situació irregular del contracte d’un dia per l’altre.

Formar part d’un lloc vol dir posar l’accent en el benestar dels col·lectius concrets, segons el cas, i més enllà de la feina, també cal generar situacions perquè s’entengui que els treballadors i treballadores són vitals. És amb ells i elles, quan es genera la millora real.   

Avui, ja no som d’aumón.