TW

D’això se’n diu acabar com el rosari de l’aurora. Des de l’expectativa d’uns recursos que havien d’ajudar a transformar l’economia de l’illa a la coneguda pel moment compra pública de l’edifici de Correus i la inversió en equipament sanitari i per a plans pel Llatzeret. Tres anys de feina i il·lusions enterrades a la cerca d’uns recursos extraordinaris disponibles per a l’economia espanyola en quantia i condicions que no es veuran mai més. Doblers europeus suposadament per a fer transitar l’economia que garantís el benestar de generacions futures sobre la base de la sostenibilitat del desenvolupament econòmic i, sense malmetre més recursos naturals, augmentar el valor afegit brut del que produïm.

Cap de les iniciatives substantives treballades des de la iniciativa privada local (vegeu el resum que en feia entre les pàgs. 105 i 108 del llibre Relat de l’economia menorquina, Papers 2021, amb A. Méndez) ha tret el cap. Només les públiques, per altra banda d’encaix dubtós amb els objectius europeus de transformació econòmica, s’estan aprovant. En particular a la nostra illa, per part del seu govern insular, que, contràriament, manté un discurs liberal i obert a la iniciativa privada. Queden al camí la tasca de molts illencs que ens vàrem mobilitzar per canalitzar iniciatives de ‘Pertes’ transformadors que s’han acabat perdent a la teranyina burocràtica del centralisme espanyol. Aquest va ofegar als anteriors responsables del govern balear, i pel que jo sé, esvair una Unió temporal d’empreses que s’ha hagut de liquidar a costa de la butxaca d’alguns dels seus voluntariosos promotors.

2 L’aprenentatge que d’això en podríem derivar és que sense una veu pròpia en el Parlament espanyol que eviti supeditar els interessos i necessitats dels menorquins per part de partits d’obediència nacionalista espanyola, no tenim els menorquins res a fer. Els qui es queixen avui contra el que coment, o sobre el menysteniment de refugi OTAN al port de Maó sense ni consular als representants locals, seria bo es fixessin en Coalició Canària, o històricament en els bascos del PNV, per entendre com es fa una acció efectiva de govern. Tant de bo per la via no política sinó del consens majoritari social, el GOB trobi en la ‘Via Menorca’, pacte per a l’economia i la conservació de l’illa, que es presentarà properament, el deslliurador de l’embús actual.