Des de joves, els alumnes aprenen a treballar en equip a través de la banda juvenil | E.M.D.M.

TW
2

Els estudis de música i dansa as Mercadal mantenen l'embranzida dels darrers anys, oferint a la població l'accés a una oferta diversificada i adaptada als interessos dels seus alumnes. Tant és així que actualment té ja més de 350 alumnes i 412 matrícules formalitzades (alguns en tenen més d'una).

Els interessats a estudiar música al centre de Menorca tenen en el seu entorn més proper les escoles de música, que garanteixen l'accés a aquests estudis. L'Escola Municipal de Música i Dansa des Mercadal n'és un exemple. Amb més de trenta anys de trajectòria, és un centre que s'ha anat adaptant als canvis de la societat i que s'ocupa d'oferir un pla d'estudis adaptat a la demanda dels veïns.

Els alumnes a partir de vuit anys poden cursar estudis equivalents als ensenyaments elementals, amb l'objectiu de facilitar l'accés a estudis de grau professional, activitat que entra dins de les competències de les escoles de música. La normativa actual contempla l'opció d'accedir a qualsevol nivell de professional mitjançant una prova d'accés que no distingeix entre alumnes d'un centre reglat o no.

Lea la noticia completa en la edición impresa del 07 de diciembre en Kiosko y Más