Isaac Pons de Rosa

Els alumnes de l’escola de Fornells van observar amb atenció i també es van mostrar molt actius fent preguntes sobre el foc i le

Llavor per combatre el foc

Alumnes del CEIP Fornells ajuden a reforestar el bosc que es va cremar el setembre de 2016 a l’Arenal d’en Castell

El sabre i el punyal de baioneta, amb un tros de la funda de cuir que servia per portar-lo, es poden veure a Maó

Quan el fons del port ralla

Arran del dragatge de la dàrsena de Maó van sorgir peces «excepcionals» com una espasa i un punyal del segle XVIII

Tomé Olives espera poder construir aquest orgue, amb el doble de tecles

Tomé Olives dissenya un orgue amb quarts de to

L’organista menorquí planteja la construcció d’un instrument que ofereixi el doble de sons, cercant el punt mig entre el to i el semitò, per obtenir una escala sonora més ampla i guanyar notes i riquesa musical