0

Sempre farem diferència
per triar es carreranys,
i en terminis i enganys
donarem més preferèrencia,
idò, si per dar llicència
a s'hotel esteim tres anys,
pes fibló i sa conseqüència
estarem per treue es danys
més que per sa independència.