0

S'Imserso agafa interès

quan s'han iniciat es plans,

som des destins importants

per integrar aquest procés,

que no mos surti al revés

si es negocis fan avanç:

de cotxos no en vendrem tants,

p'ro de vells en vendran més.


Pasqua militar... Així

desfilen tots es soldats

que hauran estat exalçats

quan pes virus van servir...

Pes març que tornin sortir

per controlar es jubilats.