0

Pes conills, sa bastanaga,

o exterminar-los també...

A Menorca, què convé?

Per massa o per poc, se paga!

Passa igual, si no s'amaga,

amb es turisme que ve,

per part de sa gent va bé

i per s'altra és una plaga.


Si baratàssim de prisma

i es donàs altre permís,

tal vegada amb més cinisme

faríem tothom feliç:

apostàssim pes turisme

de caçadors de conills.