TW
0

Ell què passa mab son Vilar,

que sols fa empegueir,

mos fan agafar un camí

pes final 'ver de tornar...

Sa sentència ha de manar

perquè el món funciona així,

esfondrar i reconstruir

i es poble ho ha de pagar.


S'Homo sempre amb es somrís,

mal sa calor, pes i calls

ell mos ha encetat es balls

que es Be va ser un gran encís,

si un animal fa feliç

ves que faran cent cavalls!