0

As Milà trobam espants:

són animals entre es fems,

i és que som des dos extrems

de carnívors a vegans;

així som tots es humans,

mos creim animals suprems,

i pensam que allà amb es temps

s'ho menjaran es milans.