Ahir sí, però avui no,

no hi ha festa ni alegria...

Com que tot fa tanta via,

demà som la Concepció...

I aquesta constitució

que ningú no la canvia...

"Al manco donau s'opció

de baratar-la de dia!"