TW
0

Viure a Menorca té un guany

que mos du a n'es extrems,

i estrangers, per ser suprems,

arrelen, fan carreranys;

de feina tothom es plany,

ni indústria ni escampar fems

que, ben igual que ho fa es temps,

feim feina d'estiu tot l'any.

Feina
Arrel