TW
0

Són passos amb es aplics

que venen de l'antigor,

és com una professó

de cotxos que fan un mix,

si no treim es embolics

de sa nostra automoció,

prest serà de tradició

s'anar amb es cotxos antics.

Cotxos vells