TW
0

Fornells, tres hiverns mesquins,

i es passeig ple de manobres,

p'ro en s'estiu hi són de sobres

i s'amaguen ben endins;

es turistes són divins...

Sa molèstia de ses obres

sols la pateixen es pobres

i, a Menorca, es menorquins.

Maó amb tots es canelobres,

i Gràcia amb tots es renclins,

es cavalls fan maniobres...

Bones festes, bons vesins!

Tercer hivern
Gràcia