TW
0

Sa memòria tot ho esguerra,

prou de recinte firal,

es torrent d'aigua fecal

i l'OTAN per fer la guerra...

Ja es veu que a aquesta terra

sa solució que més val

és que ara, en general,

es prohibeix girar a l'esquerra.

Girar a l'esquerra
OTAN
Torrent
Recinte firal
Memòria històrica