TW
0

No sols són quatre forjats,

tres pilars i qualque aresta,

s'edifici manifesta

símptomes no anunciats;

es vell hospital se presta

a no fer-ne es acabats:

'gués pogut anar a sa festa

com es altres jubilats.

Verge del Toro
Gran festa des jubilats