Per primera vegada en sa història de ses Festes de Sant Joan, es Caragol des Born tindrà megafonia per advertir es ciutadellencs de sa necessitat de fer passadís as caixer senyor i a sa capellana en es Born. Ademés, tampoc podrem córrer as costat des caixer senyor i sa capellana per arribar davant sa banda de música. Senzillament perquè així ho ha decidit s’equip de govern de Ciutadella. I jo me deman: ¿per què? ¿Per què desprecia s’Ajuntament es passadís que cada any feim es ciutadellencs as caixer senyor i sa capellana sense necessitat de que ningú mos digui res per megafonia? ¿És realment necessari que mos diguin per megafonia a tots es ciutadellencs que cada any feim passadís as caixer senyor davant sa música que hem de fer passadís? ¿I quin mal fan es santjoaners que corren as costat des caixer senyor i sa capellana?

Ho anunciava dissabte passat «Es Diari», que sa regidora de Festes, Gràcia Mercadal, confirmava sa presència d’un speaker durant es jaleo. Una iniciativa des voluntaris de Sant Joan «per millorar la seguretat en els actes de més afluència i garantir el benestar animal». Perdem així una tradició (més) de segles on es caixer senyor es dissabte de Sant Joan se mirava es rellotge i a les 18:00 en punt prenia al galop tot dret es carrer Major des Born fins sa banda de música, acompanyat per ciutadellencs juntament amb sa capellana. Açò ara tampoc ho podrem fer.

Diu es president des voluntaris que «Hem de prevenir, o si no, correm el perill que determinats actes desapareguin per llei. O prevenim, o Sant Joan té perill de deixar de ser el que és». Es problema és que per prevenir que Sant Joan no deixi de ser lo que és posam megafonia i introduïm més canvis a sa festa que, de facto, fan desaparèixer s’essència de Sant Joan. No volen que determinats actes desapareguin per llei i els fan desaparèixer ells directament. Fantàstic!

Aquest no és es camí per preservar Sant Joan. Es president des voluntaris, Manel Ojea, reconeix que «Tot açò és conseqüència directa de la massificació» però no hi ha cap proposta contra sa massificació i a favor que es ciutadellencs poguem disfrutar Sant Joan, sinó just al revés: sempre som es ciutadellencs es qui hem de renunciar a coses de Sant Joan «pes bé de sa seguretat». Se perd s’espontaneïtat natural de sa festa per sa seguretat des qui causen sa massificació que estan més enmig que es dijous. No perquè es ciutadellencs més petits i més majors puguin tornar a disfrutar Sant Joan. Aquests que s’ho mirin per IB3, no?

S’Ajuntament se preocupa molt de posar speakers i que es ciutadellencs no poguem córrer amb es caixer senyor i sa capellana com hem fet tota sa vida, però no fa res contra ses animalades que es forasters han fet i fan contra es cavalls i cavallers durant ses festes: tirar bòtils de plàstic enterra que fan patinar es cavalls; tirar sabates a ferir es caixers; descol·locar s’ensortilla quan l’amo més vell l’ha col·locada i besada; fer talls as cavalls amb fulletes d’afaitar o apagar es cigarro en es cul des cavalls; agafar es ‘mos’ quasi provocant accidents greus o estirar sa coa o sa buldrafa des cavallers són només uns pocs exemples de ses malifetes que jo mateix he vist fer a gent de fora durant Sant Joan. Però es veu que amb açò no s’hi volen posar dalt la Sala perquè suposaria haver de fer front as vertader problema que té Sant Joan: sa massificació.

Ja està bé de voler tocar Sant Joan. Vos el carregareu! No és Sant Joan qui s’ha d’adaptar a sa massificacio; és sa massificació sa qui s’ha d’adaptar a Sant Joan. Molts de ciutadellencs no volem ni acceptarem mai que es Caragol des Born, igual que ja heu fet amb es Jocs des Pla, se convertesquin amb un partit de sa NBA amb megafonia o en un espectacle eqüestre sense vida, sense risc i sense espontaneïtat. I a qui vulgui transformar Sant Joan en un espectacle eqüestre 100 per cent segur li recordarem sa dita menorquina de «qui no vol pols, que no vagi a s’era».

Volem es Caragol des Born de sempre i es nostro Sant Joan de sempre. I lluitarem fins recuperar-lo.