Etiqueta 'acorazado'
El 1953 Fortuna Novella, ‘Mamma Mahón’, va retrobar-se amb supervivents del «Roma»

Maó

Homenatge a 'Mamma Mahón' en el 80 aniversari de l'enfonsament del 'Roma'

Fortuna Novella va ser la dona italiana que a la seva casa de Menorca va acollir els mariners supervivents del cuirassat

Toni Seguí06/09/23 4:01

En la imagen, de izquierda a derecha, la concejala de Cultura de Vila, Lina Sansano; María Catalán; Lourdes Grivé; Daniel Flores, de la empresa Citelum, y Elena Ruiz, directora del MACE.

Lourdes Grive Roig 19/12/12