TW
0

Amb una vida tan rasa
no s'entén prou es procés
qui és qui té tants de doblers
per poder comprar una casa?
S'hipoteca és un excés
surts des foc per 'nar a sa brasa:
paga i no donis vasa
que és sa vida en plan confés.

Noticias relacionadas


I no entrem dins altres jocs
que sols mos duen sa guerra
quan hipotecam sa terra
pes fenefici d'uns pocs.