0

Sa dessaladora està
a mínims i no funciona,
es manteniment sols dona
que no es troni rovellar;
i, aixuixí, fins quanta estona?
Es Govern ho mantendrà
per poder subvencionar
es vols cap a Barcelona?
Concentració d'innocents?
poder decidir és es preu...
Fa vint anys sols érem deu
i ara ja som cinc-cents.