TW
0

Quan un fill es veu afectat
i aquest mal obre ferida,
és s'amor que fa sa crida,
és s'amor que ho ha escampat;
davant sa necessitat
que té aquesta tendra vida,
no hi ha cosa més polida
que sa solidaritat.