0

Carretera, altre burdell,
La Mola aquesta vegada,
sa inversió està embussada
si s'embruta es socarrell,
i és que no tenen cervell,
sa discrepància és cantada:
no hi ha rotonda a s'entrada
que sigui a doble nivell.

Com sa pasta de cerussa,
es fet no resulta dràstic,
si la reina lleva es plàstic
tal vegada es desembussa...

Noticias relacionadas