TW
0

Són dos casos que fan tronya,
que no acaben d'anar bé,
i deu ser per sa vergonya
que es tracten a la bombé:
sa música treu sa ronya,
cinc minuts surt as carrer,
p'rò as control va a recer
perquè sa torre s'enfonya.