0

Ja des des primer aborigen

ses festes ne són sagrades,

emperò amb quatre arronsades

ja mos agafa es vertigen.

i quan mos falta s'oxigen

ses coses prest són canviades,

idò, a festes passades...

...'narem a comprar s'antigen.


Es Consell fa es seu procés

i fa es canvi convengut,

açò és sa llei de s'embut

o sa llei des que n'hi ha més,

que igual que tots es caixers

tothom té es seu substitut.