0

Aquest govern s'entretén

en fer-mos qualque sermó,

i en voler fer sa gestió

en coneixements suspén,

a Menorca no l'entén,

per sa bonificació

en es transport interior

primer haurem de posar un tren.


Ni amb missers ni amb incults,

ni amb malalts ni amb doctors,

ni amb criats ni amb senyors,

ni amb fillets ni amb adults;

visitants i informadors:

ni amb agressions ni amb insults!