0

Es Consell reforçarà,

si no passa lo contrari,

es bus amb es seu horari

per sa gent que el vulgui emprar,

mos hi haurem d'acostumar,

ara serà necessari,

que deixem estacionari

es cotxo particular.


Preu simbòlic, no és abús,

si no ho 'guéssim comparat,

que a sa resta de s'Estat

de franc sa gent farà ús,

però anant en autobús

quan estàs acalorat,

en es preu anirà inclús

dur s'aire condicionat.