Emili Pons i Carreras

Emili Pons i Carreras

Menorca de comparsa

És tan fàcil predicar a cals altres com perillós és acceptar la recepta. I la meva impressió és que en la mesura que Menorca...

Aquests catalans...

Dilluns de matí a sa Plaça des Mercadal comentàvem que, en aquests dies d’agost, el poble és ple de catalans...

No és una casualitat

Com deu ser que aquell país que religiosament celebrava eleccions cada quatre anys i elegia un president, ara no ho pot fer?...

Adoctrinant al·lots

És molt fàcil d’imaginar la situació. Avui els al·lots tenen accés a tantes formes d’informació que s’entemen de tot...