Popu-listos

Los populismos cuentan con dirigentes muy listos. Saben aprovecharse perfectamente de las debilidades de nuestra sociedad en crisis...

Benvinguda Ms merkel

El European Recovery Program (ERP), popularment conegut per Pla Marshall, va ser la millor operació de política exterior i de màrqueting dels Estats Units després de la segona guerra mundial