El cinisme dels neoliberals

Els humans som éssers contradictoris i per açò històrics. Ho corrobora que al llarg dels segles han sorgit, desenvolupat i mort moltes societats amb les seves llengües, institucions i formes d’organització social, creences i religions

Sortir de l'euro

Les administracions públiques, totes, des del Govern central fins els ajuntaments, passant per les comunitats autònomes, fan el que poden amb el covid-19, però l’arbrot de la pandèmia no ens hauria de deixar perdre de vista el bosc