El Déu cotxe

La nostra civilització es vanagloria de ser la més racional de totes les que s’han donat al llarg de la història...

El cinisme dels neoliberals

Els humans som éssers contradictoris i per açò històrics. Ho corrobora que al llarg dels segles han sorgit, desenvolupat i mort moltes societats amb les seves llengües, institucions i formes d’organització social, creences i religions

Sortir de l'euro

Les administracions públiques, totes, des del Govern central fins els ajuntaments, passant per les comunitats autònomes, fan el que poden amb el covid-19, però l’arbrot de la pandèmia no ens hauria de deixar perdre de vista el bosc